Werkveld + focus

Een Boutique Consultancy

VANDENHOEK Masterplanners is een internationaal georiënteerde boutique consultancy gericht op ontwerp en strategie voor gebiedsontwikkelingen met focus op economische productie.

Onder economische productie verstaan we bedrijvigheid in de voorkomende sectoren in combinatie met commerciële en of maatschappelijke voorzieningen, in een enkel geval aangevuld met woningbouw. Bij gebiedsontwikkelingen met een focus op economische productie kunnen we denken aan bijvoorbeeld werkgebieden, campussen en stedelijke hubs.

Sterk in opgaven van de 21e eeuw

In de afgelopen decennia hebben we een duidelijke trend gezien naar de opkomst van naar gemengde gebieden voor werken en voorzieningen. Dit markeert een breuk met de traditionele praktijken in de ruimtelijke ordening waar in een sectorale benadering verschillende programma’s in eigenstandige gebiedsdelen werden ondergebracht.

In de commerciële en ruimtelijke profilering van deze nieuwe opgaven is een sterke behoefte aan een duidelijke identiteit, een goede multimodale bereikbaarheid, gastvrijheid en veiligheid voor wandelaars en langzaam verkeer, zorgvuldige architectuur, en een goede aansluiting en synergie met de omgeving.

Duurzaamheid in de vorm van bijvoorbeeld klimaat mitigerende maatregelen, biodiversiteit, energieneutraliteit, natuur-inclusiviteit en circulariteit vormen vandaag voor alle ruimtelijke opgaven de basis.

Bewezen expertise

De expertise die voor ontwerp en ontwikkeling van deze nieuwe opgaven van campussen werkgebieden en stedelijke hubs benodigd is weer een geheel andere dan die voor de traditionele uitbreidingswijken en de transformaties van de bestaande woonomgevingen.

VANDENHOEK Masterplanners heeft 25 jaar ervaring op 2 continenten in ontwerp realisatie en supervisie van gebiedsontwikkelingen met focuis op economische productie en zal u zeker goed van dienst kunnen zijn.

Graag zijn wij beschikbaar voor nadere kennismaking.